De goudkoorts in Californië

(1848-1855)

 

De Californische goudkoorts was een periode tussen 1848 en 1855, waarin een massale emigratie naar de Amerikaanse staat Californië op gang kwam omdat daar goud was gevonden.

De Californische goudkoorts begon officieel op 24 januari 1848, toen James Wilson Marshall bij Sutter's Mill goud vond. Het nieuws verspreidde zich snel, met als gevolg dat zo’n 300.000 mannen, vrouwen en kinderen vanuit de rest van de Verenigde Staten en het buitenland naar Californië kwamen in de hoop snel rijk te worden. Van deze 300.000 arriveerden er 150.000 over zee, en de rest over land. De eerste goudzoekers, ook wel "forty-niners" genoemd (als referentie naar het jaar 1849), reisden naar Californië per zeilboot en in huifkarren. De massale trektocht maakte echter dat nieuwe transportmiddelen werden aangegrepen. Zo werden stoomboten in vaste vaardienst genomen, en werden er spoorlijnen aangelegd.

Aanvankelijk werd het goud vooral gewonnen uit rivierbeddingen met simpele methodes als zeven. Naarmate de goudkoorts vorderde werden echter nieuwe methodes bedacht, die later wereldwijd werden overgenomen. Op het hoogtepunt moesten vanwege de technologische vernieuwingen aanzienlijke investeringen gedaan worden om te kunnen werken.

De goudkoorts had grote gevolgen voor Californië. Kleine nederzettingen groeiden in korte tijd uit tot steden, en nieuwe nederzettingen werden gesticht. Het inwoneraantal van San Franciscosteeg tussen 1847 en 1870 van 500 tot 150.000 De goudkoorts stimuleerde de economie van zowel Californië als de rest van de Verenigde Staten. Tevens werd in Californië het eerste officiële rechtssysteem ingevoerd. Voor die tijd was Californië grotendeels een gebied zonder wetten of regels.

De goudkoorts had ook nadelige gevolgen, vooral voor de Indianen in het gebied. De vele goudzoekers en hun gezinnen brachten ziektes mee die zich snel verspreidden onder de Indianen. Bovendien werden ze vaak aangevallen en verdreven van hun gron Dit leidde regelmatig tot conflicten tussen de Indianen en de goudzoekers.

Ook op de lange termijn had de goudkoorts gevolgen. Zo werd Californië onlosmakelijk verbonden met goud. De staat werd gezien als een plek voor een nieuw begin, waar hard werk iemand grote rijkdom kon opleveren.